VIDEO Đệ tử cao thủ Vịnh Xuân Francois Flores thử hút thuốc lào, ho sặc sụa