VIDEO Thanh niên sơmi đóng thùng, cưỡi SH đánh võng chặn đầu thác ...