Thanh niên cởi trần, đứng giữa cao tốc chặn đầu xe khiến các tài ...