Chồng âu yếm bế vợ rồi tiện tay ném luôn vợ qua lan can xuống đất