VIDEO Trung tướng về hưu lăng mạ xúc phạm CSGT khi vi phạm giao t ...