Trùm ma túy bị bắt quỳ gối, xin lỗi 2 con gà bị nhét 1400 viên ma ...