Nhóm côn đồ sử dụng dao, súng phá hoại cửa hàng rửa xe tại Thường ...