Vietnam's Next Top Model 2017- Thùy Dương gây shock khi quăng sá ...