Phát hiện loài rắn vàng rực cực hiếm, chưa từng được biết đến