VIDEO: Hồ Ngọc Hà lên tiếng chuyện Mr. Đàm nói Chu Đăng Khoa khổ ...