Sau khi đòi tự tử, cháu nội Bảo Quốc livetsream khóc lóc tiết lộ sự thật về việc chửi bới,