Định giật điện thoại, đụng ngay cao thủ cho ăn liên hoàn tát