VIDEO: Người phụ nữ lớn tuổi mang nón lá đi trộm đồ trong cửa hàn ...