VIDEO: Người phụ nữ lớn tuổi mang nón lá đi trộm đồ trong cửa hàng và đây là phản ứng của