“Độc kê” 10 cựa, đại gia trả nghìn đô chưa mua nổi