Tên trộm lỳ lợm chỉ mất 5 giây để bẻ khóa chiếc xe tay ga