Ngọc Trinh: 'Tôi sợ đời xuống dốc nếu mình xuống sắc'