Vợ cùng bồ nhí hợp sức vào đuổi đánh, xé quần chồng