Định nhảy cầu tự tự - Người phụ nữ được đội trưởng đội cứu hộ cứu sống