VIDEO Đang biểu diễn, Britney Spears khiếp sợ khi một người đàn ...