Nam thanh niên đu dây điện thử độ cách điện của da ở Thanh Hóa