Em bé mới sinh bị chôn sống được người dân cứu giúp