Xe cứu hỏa hú còi hàng cây số và hành động gây bức xúc của tài xế ô tô con