Đang tắm biển, du khách thất kinh trước màn "đổ bộ" như cướp biển của người nhập cư