VIDEO: Thanh niên đánh bạn gái ngất xỉu trên đường chỉ vì đi hai tuyến phố mà không tìm đư