Ca sĩ Lưu Thiên Trang té sấp mặt khi biểu diễn trên sân khấu