VIDEO: Hàng chục thanh niên tụ tập cầm dao rựa ẩu đả đánh nhau g ...