Khán giả ám ảnh, sốc nặng vì Cao Ngân gầy như bộ xương di động tr ...