Đàm Vĩnh Hưng rướm nước mắt kể về thời điểm khó khăn, được Hoài L ...