Apple thật bại khi mở khóa nhận diện khuôn mặt trên iPhone X ...