[VIDEO] Trên tay iPhone X, những trải nghiệm đầu tiên iPhone mới ...