Vợ Xuân Bắc suy sụp, gầy sọp và khóc nghẹn khi livestream ...