Quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” khóc như mưa từ lúc thi đến kh ...