Bức xúc với quyết định dừng trận đấu, võ sĩ MMA hành hung trọng t ...