Trộm đu cả lên ôtô để vặt gương, manh động thế này thì thua hẳn ...