Đoạn băng ghi âm ông chủ của Hãng phim truyện dùng lời lẽ thiếu văn hóa xúc phạm diễn viên