Khoảnh khắc đau lòng: Nữ phượt thủ bị nước cuốn trôi ở Tà Năng