[Video] Lực lượng tìm kiếm cứu nạn ròng dây cáp giải cứu 31 người bị lũ cô lập ở Yên Bái đ