[Video] Mẹ ruột của ca sĩ Sơn Ngọc Minh ở nhà ổ chuột, làm giúp việc tự nuôi thân khóc đòi