[Video] Minh Béo công khai hoạt động nghệ thuật trở lại dù bị dư luận tẩy chay dữ dội vì t