Trạm xăng Nhật Bản có cả găng tay cho khách hàng tự đổ xăng