Người dân tự đóng bè để vượt suối, đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu