Chủ tiệm massage bị 2 kẻ bịt mặt cầm kiếm truy sát, chém toác đầu