Người phụ nữ khóc nức nở bên đàn lợn chạy lũ ở triền đê