'Thánh nói' 4 tuổi đối đáp khiến Trấn Thành, Ốc Thanh Vân 'điêu đ ...