Bị chủ hỏi tội, chó Samoyed nhanh nhảu 'bán đứng' bạn: Chó khôn h ...