Bố mẹ Nhật Linh lo vụ sát hại con gái không được làm sáng tỏ ...