Câu nói ám ảnh của Hà Hồ với Minh Hằng: Ai cũng được, trừ Minh Hằ ...