Thánh nhọ của năm: Đang ngồi họp, lốp ô tô bay từ ngoài đường vào ...