VIDEO Đốt rác cháy luôn cả xe tải có tài xế đang ngủ bên trong ...