Chủ tịch Hà Nội: "Không có chuyện công an tấn công vào thôn Hoành ...